Elfogadó

Flamingó Wellness és Konferencia Hotel****
Cím:
8230 Balatonfüred Széchenyi út 16.
Telefon:
+36 87 581 060
Email:
Üzemeltető:
Czigle-Flamingó Hotel Kft.
Székhely:
8230 Balatonfüred Széchenyi út 16.
Cégjegyzékszám:
19-09-505275
Adószám:
11970794-2-19

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás megnevezése és konkrét meghatározása:

Különböző címletű ajándékutalványok sikeres tranzakció utáni azonnali letölthetősége pdf formátumban a vásárlás során megadott email címre küldött emailből. Az utalványokat a hotel ill. a honlap bocsájtja ki automatikusan, fizetés után. Ezeket szállásra, illetve egyéb vendéglátási szolgáltatásokra használhatják fel az utalvány tulajdonosai.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás ellenértéke devizanem megadásával

Az ajándékutalványokat egyelőre kizárólag HUF devizanemben vásárolhatják meg Vendégeink.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Az ajándékutalvány igénybevételére vonatkozó korlátozások: Az ajándékutalvány felhasználható a vásárlástól számított 1 évig.

A megrendelés menete és feltételei

Megrendelés esetén írja be az ár mezőbe azt az összeget, mely értékben ajándékutalványt szeretne vásárolni, majd a megajándékozott nevét. Amennyiben több ajándékutalványt szeretne rendelni, az Új hozzáadása gomb segítségével továbbiak megadására van lehetőség.

A személyes és a számlázási adatok megadását követően válassza ki a fizetés módját (bankkártyával online), majd az ellenőrzést követően kattintson a Küldés gombra.

Bankkártyával történő fizetés

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat ajándékutalványt honlapunkon online. A kiválasztott ajándékutalvány mennyiség megrendelése után Önt a K&H Bank honlapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Elfogadó által kínált áru és/vagy szolgáltatás igénybevételének és az átvétel/igénybevétel lebonyolításának leírása

A sikeres tranzakció után az utalvány automatikusan emailben csatolva kiküldjük a tranzakció során megadott ügyfél email címére.

Szállítási feltételek

Az ajándékutalványt a sikeres tranzakció után a rendszer automatikusan kiküldi emailben, pdf formátumban.

Adatvédelemre és adatkezelés biztonságára vonatkozó konkrét információ

Az Ön személyes adatainak védelme a Czigle-Flamingó Hotel Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak (2011. évi CXII. törvény).

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

KBOSS.hu Kft.
2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
cégjegyzékszám: 13-09-101824
Az adatfeldolgozás célja: számlázási szolgáltatás nyújtása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás.

K&H Bank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
cégjegyzékszám: 01-10-041043
Az adatfeldolgozás célja: fizetési tranzakció lebonyolítása, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat.

Adatvédelmi nyilatkozat

Információ, reklamáció, panaszkezelés

Vevő a Honlap működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg Elfogadót:
a) levelezési cím: 8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 16.
b) email:

Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy Elfogadó részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Elfogadó haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát Elfogadó érdemi válaszához mellékelve küldi meg Vevő részére.

Szerződő Felek természetesen mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Ha Vevő Elfogadóval közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. A megyei szervezetek listája itt érhető el.

A www.bekeltet.hu linkre kattintva Vevő elektronikusan jelentheti be panaszát a Budapesti Békéltető Testület számára. Ha Vevőnek kérdése van az eljárással kapcsolatban, szintén a Budapesti Békéltető Testülethez fordulhat, mint online vitarendezési kapcsolattartó pont:
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10
Email cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: +36 1 488 21 86
Telefon: +36 1 488 21 31

Amennyiben a CZIGLE-Flamingó Hotel Kft. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, illetve területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat: jarasinfo.gov.hu

Online vitarendezés - ha Jelentkező panasszal kíván élni az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, az alábbi honlapon kezdeményezheti a panasz bíróságon kívüli rendezését: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Ptk., valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szabályai és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szól 2001. évi CVIII. törvény, valamint az 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadóak.

Fontos fogalmak

Adásvételi szerződés: a Polgári Törvénykönyv szerinti adásvételi szerződés, valamint minden olyan szerződés is, amelynek áruk és szolgáltatások egyaránt tárgyát képezik.

Szolgáltatási szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás díját.

Békéltető testület: tartós alapon létrejött, a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó szervezet, amelyet az e törvényben meghatározott szerv (személy) nyilvántartásba vett.

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződés: olyan adásvételi vagy szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás vagy annak közvetítője egy honlapon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy kínál igénybevételre valamilyen szolgáltatást és a fogyasztó az adott honlapon vegy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árut vagy szolgáltatást.

Fogyasztói jogvita: a fogyasztó és a vállalkozás közötti adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy.

Belföldi fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében a fogyasztó a termék vagy a szolgáltatás megrendelésének időpontjában Magyarországon rendelkezik lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, és a vállalkozás rendelkezik Magyarországon székhellyel, telephellyel, fiókteleppel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita: adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye más európai uniós tagállamban található, és a vállalkozás székhelye Magyarországon van.

Ajándékutalvány felhasználási feltételek

Ajándékutalvány a jelen szabályzatnak megfelelő módon előállított, és a jelen szabályzat szerint vásárlásra jogosító okirat. Kibocsátási érték az az összeghatár, amilyen értékben a vásárló ajándék utalvány felhasználásával szolgáltatást vehet igénybe.

1. Az ajándékutalvány kötelező tartalmi elemei:
- kibocsátó adatai
- az ajándékutalványra vonatkozó utalás a kibocsátási érték
- a felhasználási időszak
- értékesítési és beváltási információk
- sorszám

2. Az ajándékutalvány kibocsátása:
2.1. Az ajándékutalvány online és/ vagy személyesen megvásárolható okirat.
2.2. Az ajándékutalványt a kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben/ összegben jogosult kibocsátani, vásárló által megadott, befizetett összeg alapján.
2.3. Az ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
2.4. Az ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
2.5. Az ajándékutalvány vételára nem térhet el az utalvány kibocsátási értékétől.
2.6. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.
2.7. Az ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít.

3. Az ajándékutalványok a következő módon vásárolhatók meg:
- Személyesen:
8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 16. Flamingó Wellness és Konferencia Hotel****
- Online:
Honlapunkon keresztül: www.flamingohotel.hu

4. Az ajándékutalvány felhasználása:
4.1. Az utalvány felhasználása az ajándékutalványon feltüntetett határidőhöz kötött (felhasználási időszak). Az ajándékutalvány, az utalványon feltüntetett határidőig váltható be a balatonfüredi Flamingó Wellness és Konferencia Hotel****-ben (8230 Balatonfüred, Széchenyi u. 16.), előre egyeztetett időpont szerint, szabad kapacitás függvényében.
4.2. Az ajándékutalvány névre szóló, át nem ruházható.
4.3. Az ajándékutalvány tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek a nevére szól.
4.4. Az ajándékutalvány érvényesítése azzal valósul meg, hogy az értékesítéskor az utalványra felkerülnek az érvényességet igazoló információk (kiadás dátuma, érvényesség dátuma, sorszáma, megfizetett összeg).
4.5. Az ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy az utalványt a vásárló a szolgáltatás ellenértékének (rész)/ kiegyenlítésére a felhasználási helynek átadja.
4.6. A szolgáltatás igénybevételére egyebekben ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a pénz felhasználásával történő vásárlás vagy szolgáltatás igénybevétele esetén.
4.7. Az ajándékutalvány kibocsátási értékénél kisebb értékű szolgáltatás igénybevétele esetén az érték és a kibocsátási érték közötti különbség készpénzben nem téríthető vissza a vásárlónak. Az utalvány készpénzre nem váltható.
4.8. Mivel az utalvány készpénz helyettesítő eszköz, vásárláskor az eladó minden esetben a szolgáltatás teljes összegéről állít ki számlát.
4.9. Az ajándékutalvány csak sérülésmentes utalvány lehet. A sérült, vagy hiányos ajándék utalvány nem használható fel.

A Czigle- Flamingó Hotel Kft. a felhasználási szabályzat módosításának jogát fenntartja, s azon esetben az aktuális feltételeket közzéteszi.
A vásárló a Flamingó Wellness és Konferencia Hotel****- be szóló ajándékutalvány megvásárlásával a felhasználási szabályzatot elfogadja.

Balatonfüred, 2020. 10. 26.